گردش در سایت


فهرست تغییرات نرم افزار کنتورخوانی گاز برای دستگاه Symbol MC3000


ویرایش ۱.۰.۱ - تاریخ عرضه: ۱۰ تیرماه ۱۳۸۵

* حذف فرمت ورود شناسه‌ی کنتورخوان جهت تقلیل اشکالات ناشی از اشتباه کاربر

ویرایش ۱.۰.۰ - تاریخ عرضه: ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۴

* اولین ویرایش نرم‌افزار: دربردارنده تمام ویژگیهای نرم‌افزار ویرایش ۱.۱.۲ دستگاه PDT3100 به علاوه قابلیتهای پشتیبانگیری و ذخیره بر روی کارت حافظه

* قابل استفاده با نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا ویرایش ۱.۰.۲.۸