گردش در سایت


قابلیتهای نرم افزار کنتورخوانی گاز برای دستگاه Symbol MC3000


آخرین ویرایش: ۱.۰.۰

* امکان تبادل اطلاعات با نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا ویرایش ۱.۰.۲.۸ به صورت خودکار

* محیط کاملا فارسی و بهینه سازی شده جهت کار با صفحه تماسی دستگاه

* قابلیت کنتورخوانی به ترتیب خط سیر یا با استفاده از برچسب بارکددار

* قابلیت جستجوی سریع بر اساس سریال کنتور یا شماره اشتراک یا کد آدرس مشترک با الزام کنتورخوان به ورود حداقل تعداد رقمهای لازم

* امکان ثبت شناسه کنتورخوان و درخواست کلمه عبور از او و ثبت تمامی کارکردهای او (اختیاری و قابل انتخاب از طریق نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا)

* امکان کنترل دسترسی کنتورخوان به نحوی که (در صورت تشخیص شرکت استفاده کننده) نتواند با روشهای ترتیب خط سیر و جستجوی شماره اشتراک اقدام به درج رقم نماید (اختیاری و قابل انتخاب از طریق نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا)

* نمایش اطلاعات مشترک گاز شامل شماره اشتراک، نام و نام خانوادگی، کد آدرس، سریال کنتور، نشانی، تاریخ قرائت قبلی و رقم قبلی

* قابلیت درج کارکرد کنتور گاز مشترک بدون محدودیت (حداکثر تعداد رقمهای کنتور گاز ده رقم است) و همچنین امکان تغییر این رقم بدون محدودیت (هر چند بار) و حذف آن و نمایش مصرف بر اساس رقم ورودی، بدون لزوم ورود صفرهای اضافی رقم کارکرد

* قابلیت گزارش ۲۵ نوع خطا و گزارش در مورد مشترکین

* امکان سوییچ بین درج خطا و درج رقم برای مشترک در هر دو محیط

* درج تاریخ (شمسی) و ساعت قرائت و شناسه کنتورخوان به نحوی که امکان مشاهده مسیر حرکت و نحوه کارکرد او از طریق نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی فراهم گردد

* ارائه آمار کل، نخوانده ها، آمار روزانه کارکرد کنتورخوان، تاریخ فایل تغذیه شده به سیستم و تاریخ دستگاه به کنتورخوان

* نمایش تاریخ روز، میزان شارژ باقیمانده دستگاه و شماره ویرایش برنامه در صفحه اول

* امکان حرکت به جلو یا عقب در کنتورخوانی به روش ترتیب خط سیر

* امکان تنظیم برنامه به نحوی که پس از درج رقم به ترتیب خط سیر، به طور خودکار اطلاعات مشترک بعدی یا قبلی نشان داده شود و یا این که اطلاعات همان مشترک نمایش داده شود

* امکان حرکت بین قطعات تغذیه شده به دستگاه و امکان رفتن به اول یا آخر هر قطعه

* امکان تهیه پشتیبان اطلاعات توسط کنتورخوان

* تنظیمات دارای رمز ورود برای کاربران سیستم

* امکان بازگشت پشتیبان تهیه شده توسط کنتورخوان در تنظیمات دارای رمز (سایر گزینه ها)

* امکان تغییر محل نگهداری پایگاه داده‌های برنامه از حافظه اصلی به کارت حافظه و بالعکس

* امکان کپی اطلاعات برنامه از حافظه اصلی به کارت حافظه و بالعکس در محیط برنامه