گردش در سایت


نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا

نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا مجموعه ای از برنامه های تحت ویندوز است که با استفاده از آنها می توان فرایند کنتورخوانی را مدیریت نمود و پشتیبانهای لازم را از پایگاه داده های نرم افزار تهیه نمود.

تمامی محیطهای نرم افزار از نصب گرفته تا استفاده و حتی حذف از روی سیستم به زبان فارسی در اختیار کاربر قرار گرفته و این امر در کنار استفاده از محیط کاربرپسند آن زمان آموزش کاربران را به حداقل ممکن کاهش می دهد به گونه ای که می توان گفت کاربر آشنا با محیط ویندوز فقط نیاز به مرور منوهای نرم افزار جهت آشنایی با و استفاده از آن دارد.

نرم افزار شامل دو جزء اصلیست که عبارتند از:

الف) برنامه مدیریت کنتورخوانی: در این برنامه تمامی فرایندهای مرتبط با کنتورخوانی شامل تغذیه اطلاعات خام (لیست سفید)، ارسال اطلاعات به دستگاه و دریافت اطلاعات از آن، ارائه گزارشات و تولید فایل کنتورخوانی و سایر فایلهای مرتبط انجام می گیرد. در واقع محیط اصلی نرم افزار در این برنامه قرار گرفته است.

ب) معین پشتیبان برنامه مدیریت کنتورخوانی: این برنامه به کاربر اجازه می دهد از پایگاه داده های برنامه پشتیبان بگیرد و یا با استفاده از فایل پشتیبان موجود، اطلاعات را بازگرداند.

برای آشنایی بیشتر با این نرم افزار می توانید پیوندهای زیر را دنبال کنید:

راهنمای نرم افزار