گردش در سایت


قابلیتهای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا


آخرین ویرایش: ۱.۰.۲.۹

* امکان کنتورخوانی با استفاده از برچسبهای بارکددار یا به ترتیب خط سیر

* پشتیبانی از دستگاههای جمع‌آوری اطلاعات Symbol PDT 3100 و Symbol MC3000

* ... (این فهرست به زودی تکمیل خواهد شد.)