گردش در سایت


نصب نرم افزار

برای نصب نرم افزار برنامه نصاب را از روی لوح فشرده حاوی نرم افزار اجرا کنید. این برنامه معمولا فایلیست به نام PDTMngrSetupxxxx.exe که به جای نماد x شماره های ویرایش نرم افزار قرار گرفته است. به عنوان نمونه برنامه نصاب ویرایش ۱.۰.۲.۸ نرم افزار «PDTMngrSetup1028.exe» نام دارد.

پس از اجرای برنامه نصاب لازم است با کلیک بر روی دکمه قبول دارم شرایط استفاده از نرم افزار را مطابق نظر پدیدآورنده آن بپذیرید تا به مرحله بعد بروید:

پذیرش توافق نامه

پس از آن با انتخاب اجزای مورد نیاز نرم افزار و کلیک بر روی دکمه بعدی کار را ادامه دهید:

انتخاب اجزای مورد نیاز

محل نصب نرم افزار در این مرحله قابل تعیین است. می توانید مسیر پیش فرض را (در صورتی که مشکل کمبود فضا ندارید) بپذیرید و با کلیک بر روی دکمه نصب کار را ادامه دهید:

انتخاب محل نصب

پس از چند لحظه فرایند نصب به پایان می‌رسد و می‌توانید با کلیک بر روی دکمه نمایش جزئیات جزئیات کار را از نظر بگذرانید:

فرایند نصب پایان یافت

پس از کلیک بر روی دکمه بستن برنامه نصاب بسته می شود. در این حالت میانبرهای نرم افزار بر روی میز کار و منوی شروع قرار گرفته اند:

فرایند نصب پایان یافت

فعال سازی نرم افزار مدیریت کنتورخوانی

نرم افزار مدیریت کنتورخوانی تا قبل از فعال سازی اجرا نخواهد شد مگر آن که برای فعال سازی این نرم افزار عنوان فعال سازی نرم افزار را از گروه نرم افزار مدیریت کنتورخوانی از منوی شروع انتخاب کنید:

فعال سازی نرم افزار

در این حالت پنجره برنامه فعال سازی ظاهر می شود و در آن کد سخت افزاری کامپیوتر شما نشان داده می شود و از شما خواسته می شود که کد فعال سازی را که باید از ارائه دهنده نرم افزار (با اعلام کد سخت افزاری کامپیوتر) سراغ آن را بگیرید در کادر مخصوص خود وارد کنید و دکمه اعمال کلید فعال سازی را بزنید:

فعال سازی نرم افزار مدیریت کنتورخوانی

مدیریت شهرها و فرکانسها

پس از انجام فرایند نصب و فعال سازی نرم افزار، می توانید نرم افزار مدیریت کنتورخوانی را از روی میز کار و یا منوی شروع اجرا نمایید. زمانی که این نرم افزار برای اولین بار بر روی کامپیوتری نصب شده باشد به لحاظ آن که هنوز شهرها و فرکانسهای کنتورخوانی مورد نیاز برای آن تعریف نشده است جعبه گفتگوی شهرها و فرکانسها نمایان می گردد که باید در آن حداقل یک شهر/فرکانس را به برنامه معرفی نمایید:

شهرها و فرکانسها

برای تعریف یک شهر جدید لازم است نام آن را در برابر نام شهر تایپ نمایید و کد آن را که شامل چهار رقم کد استان (به عنوان نمونه در استان مرکزی ۱۲۱۲) و دو رقم کد ناحیه است وارد نمایید. اما اگر شهری را قبلا تعریف نموده اید کافی است نام آن را از لیست انتخاب نمایید تا کد آن نیز که قبلا وارد شده به طور خودکار نمایش داده شود. سپس یکی از چهار فرکانس ممکن را انتخاب نموده دکمه اضافه شود را بزنید. برای حذف یک شهر /فرکانس نیز کافیست آن را از لیست بالای جعبه انتخاب نمایید و دکمه حذف شهر/فرکانس انتخاب شده را بزنید. این جعبه بعدا نیز از طریق منوی نرم افزار در اختیار شما قرار دارد و می توانید شهر/فرکانس ها را اضافه و یا کم کنید:

شهرها و فرکانسها
شهرها و فرکانسها
شهرها و فرکانسها

پس از معرفی حداقل یک شهر/فرکانس برنامه اصلی مدیریت کنتورخوانی اجرا خواهد شد.