گردش در سایت


انتخاب فهرست دلخواه از خطاها

برگه خطاها قبل از آن که انتخابی صورت گرفته باشد کلیه خطاهای ثبت شده را نشان می دهد و می توان ستونهای اضافی را همانند سایر برگه ها با استفاده از عنوان ستونهای قابل مشاهده از منوی برنامه یا میله ابزار آن بدلخواه تنظیم نمود. اما اگر لازم باشد تنها فهرست خاصی از خطاهای ثبت شده را مشاهده نمود یا چاپ گرفت لازم است عنوان انتخاب کدهای خطای قابل مشاهده انتخاب گردیده و فهرست مورد نظر از خطاها تعیین گردد:

انتخاب کدهای خطای قابل مشاهده

در پنجره انتخاب کدهای خطای قابل مشاهده کافیست علامت صحیح از جلوی عنوان خطای مورد نظر برداشته شود تا آن خطا در فهرست نمایش داده نشود. پس از اتمام انتخاب بر روی دکمه باشد کلیک کنید تا تغییرات اعمال گردد:

انتخاب کدهای خطای قابل مشاهده

تذکر: تنظیم انجام پذیرفته در این قسمت تا زمانی که آن را به حالت عادی برنگردانید باقی خواهد ماند.

چاپ گزارش خطاها

چاپ گزارش خطاهای انتخاب شده مشابه چاپ گزارشهای دیگر است. کافیست بر روی دکمه چاپ فهرست خطاهای ثبت شده کلیک کنید. پیش نمایش چاپ نشان داده می شود و می توانید در صورت لزوم چاپ بگیرید:

چاپ گزارش خطاها
چاپ گزارش خطاها

تولید فایل سفارش برچسب

فایل سفارش برچسب فایلیست که جهت تسریع فرایند چاپ برچسب جهت مشترکین فاقد برچسب با استفاده از خطاهای نبود برچسب با بارکد و نبود برچسب بی بارکد ثبت شده توسط کنتورخوان توسط برنامه تولید می شود و نرم افزار چاپ برچسب با استفاده از آن اقدام به چاپ برچسبهای مورد نیاز می نماید.

برای تولید این فایل در برگه خطاها بر روی دکمه تولید فایل سفارش برچسب کلیک کنید:

تولید فایل سفارش برچسب

نام و محل فایل سفارش برچسب از شما سؤال می شود، محل مناسب را انتخاب کنید و یک نام مناسب برای فایل سفارش برچسب تایپ کنید:

تولید فایل سفارش برچسب

فایل سفارش برچسب در محل انتخاب شده به صورت فشرده (ZIP) ذخیره می گردد که می تواند در پایان دوره کنتوخوانی به همراه فایل کنتورخوانی ارائه گردد.