گردش در سایت


تولید نرم افزارهای بومی برای داده افزارها

فن آوران داده افزار کارا تا کنون با ارائه محصولاتی همچون نرم افزار جمع آوری اطلاعات کنتورهای گاز برای دستگاه Symbol PDT 3100 نشان داده که توانایی آن را دارد که با ارائه نرم افزارهای کاملا بومی برای داده افزارها قابلیتهای آنها را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد و محصولاتی را که با توجه بر سطح تحصیلات کاربران عادی آنها بدون رابط کاربری فارسی استفاده از آنها مشکل و بعضا غیرممکن می نماید را به داده افزاری با کاربری حتی آسان تر از محصولاتی که از اساس طراحی داخلی در آنها به کار گرفته شده (و به لحاظ استفاده از فناوری قدیمی جوابگوی نیاز کاربران آن نیست) تبدیل نماید.

در این راستا فن آوران داده افزار کارا آمادگی دارد تا نه تنها داده افزارهای مورد نیاز سازمانها را بومی کند بلکه در صورت لزوم کاربردهای مورد نیاز را در چارچوب قابلیتهای سخت افزاری داده افزار به آن اضافه کند. ما علاوه بر قابل استفاده نمودن داده افزارهای خارجی برای کاربران ایرانی می توانیم در صورت لزوم شرکتهای داخلی تولیدکننده داده افزار را در زمینه تولید نرم افزار پشتیبانی کنیم و از هر گونه پیشنهاد همکاری در این زمینه به گرمی استقبال می کنیم.