گردش در سایت


شرکت فنی و مهندسی فن آوران داده افزار کارا بر آن است تا فعالیتهای خود را برای مشتریان خود به طور خاص و سایر علاقمندان به طور عام مستند نماید به گونه ای که مشتریان بالفعل در جریان چگونگی پیشرفت سفارششان قرار گیرند، مشتریان بالقوه از نحوه فعالیت شرکت مطلع گردند و علاقمندان به فعالیتهای شرکت بتوانند حداکثر استفاده را از ابزارهای اطلاع رسانی شرکت بنمایند.

سایت اینترنتی شرکت رسانه ایست که مخاطبان می توانند از طریق آن فعالیتهای پایان یافته و مستندات آن را مورد بررسی قرار دهند. سیاست شرکت در تهیه محتوای سایت ارائه نتایج و مستندات قطعی و پایانیست و از این لحاظ جایی برای طرح مشکلات احتمالی و ارائه راهکارهای جایگزین که ممکن است در طراحی نهایی از آنها استفاده نشود وجود ندارد.

وبلاگ رسانه ایست که شرکتی مانند فن آوران داده افزار کارا می تواند با استفاده از آن آرا و نظرات غیررسمی خود را مطرح کند، مشکلات احتمالی را به بحث بگذارد و با طرح این مسائل از نظرات مخاطبان خود در جهت پیشبرد هر چه بهتر پروژه های خود استفاده نماید. از این رو بر آن شدیم تا با راه اندازی یک وبلاگ در سایت شرکت از قابلیتهای این رسانه در جهت پیشبرد هر چه بهتر طرحهایمان سود ببریم و علاوه بر آن یک ابزار اطلاع رسانی با فرکانس بروزرسانی بالاتر نسبت به سایت شرکت در اختیار مشتریان و علاقمندان طرحهایمان قرار دهیم.

با وجود آن که در وبلاگ فن آوران داده افزار کارا از زبان این شخصیت حقوقی به طرح مسائل خواهیم پرداخت سعی خواهیم کرد در جای خود با طرح شخصی تر مسائل از رسمیت این لحن بکاهیم و حتی الامکان با مخاطب خودمانی تر باشیم تا بتوانیم به آنچه از راه اندازی وبلاگ برای شرکت در جستجوی آن هستیم دست پیدا کنیم.

جهت اطلاع بد نیست عنوان شود که وبلاگ شرکت با استفاده از نرم افزار مدیریت وبلاگ وردپرس راه اندازی گردیده و برای فارسی سازی آن از افزونه وردپرس فارسی (تاریخ شمسی وردپرس – ویرایشگر فارسی) آقای منجمی استفاده شده است.