گردش در سایت


این دستگاه یک دستگاه شناخته شده و پرمشتری در زمینه جمع آوری داده های مبتنی بر بارکد است.

Symbol PDT 3100

با مرور کلی مشخصات آن در می یابیم که از لحاظ وزن، سرعت شارژ و میزان نگهداری آن و وضوح صفحه می توان تمام ویژگیهای فیزیکی مناسب یک دستگاه کنتورخوانی را در آن مشاهده نمود. این دستگاه همیشه در حالت روشن قرار دارد و فقط پس از زمان معین قابل تنظیم صفحه آن خاموش می شود تا میزان مصرف باطری کاهش پیدا کند. ضمن آن که این دستگاه قادر است بدون باتری تا ساعتها اطلاعات موجود بر روی حافظه اش را نگهداری کند. اسکنر آن برای افراد چپ دست و راست دست قابل تنظیم است و از لحاظ شرایط محیطی مناسب کار دستگاه و میزان مقاومت بدنه آن در برابر ضربه با وجود ظرافت ظاهری دستگاهی قابل اطمینان است.

نور پس زمینه قابل تنظیم دستگاه می تواند کنتورخوان را در محیطهای نیمه تاریک یاری کند. انواع مختلف این دستگاه حافظه ای بین ۲.۲ تا ۷.۶ مگابایت دارند و طبق تجربیات ما در یک دستگاه ۲.۲ مگابایتی می توان اطلاعات مربوط به ۶۰۰۰ مشترک گاز را تغذیه نمود تا اطلاعات کنتور آنها ثبت گردد.

صفحه کلید این دستگاه در نگاه اول شلوغ و پیچیده به نظر می رسد اما وقتی قضیه کنتورخوانی مطرح باشد کنتورخوان با تعداد محدودی از این کلیدها سر و کار خواهد داشت و عملا میزان پیچیدگی کار کاهش پیدا خواهد کرد.