گردش در سایت


۱۸ دی ماه ۸۴

سه مطلبی که دیروز از پایگاه اطلاع رسانی شرکت گاز استان مرکزی در وبلاگ نقل کردیم می تواند به نوعی نشانگر خواسته های شرکتهای گاز استانی از سیستم جدید کنتورخوانی باشد.

بد نیست این مطلب را یادآور شویم که نرم افزار کنتورخوانی شرکت فنی و مهندسی فن آوران داده افزار کارا دیگر صرفا یک نرم افزار مبتنی بر سیستم کنتورخوانی بارکدی نیست و در سیستم کنتورخوانی غیربارکدی نیز نرم افزار توانمند و مؤثریست.

به زودی با بروزرسانی مطالب سایت در مورد این نرم افزار، علاقمندان را درجریان تواناییهای جدید این نرم افزار قرار می دهیم. فقط به این نکته توجه داشته باشید که فعلا مستندات نرم افزار مدیریت کنتورخوانی ویرایش ۱.۰.۱.۱ و نرم افزار دستگاه PDT۳۱۰۰ ویرایش ۱.۰.۳ و ۱.۰.۴ در سایت قرار داده شده حال آن که آخرین ویرایش نرم افزار مدیریت کنتورخوانی ۱.۰.۲.۷ و آخرین ویرایش نرم افزار دستگاه ۱.۱.۱ می باشد.