گردش در سایت


راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی

راهنمای برخط نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز بروز شد. این نسخه برخط به شرح کاربری ویرایش ۱.۰.۲.۷ نرم افزار مدیریت کنتورخوانی می پردازد و علاوه بر نسخه برخط، نسخه های قابل دریافت آن در قالب PDF نیز در دسترس قرار گرفته است.

امید است به زودی راهنمای نرم افزار دستگاه Symbol PDT ۳۱۰۰ نیز بروز شود و همچنین راهنمای نرم افزارهای دیگر فن آوران داده افزار کارا در اختیار علاقمندان قرار گیرد.