گردش در سایت


۲۴ بهمن ماه ۸۴

همزمان با عرضه رسمی نرم‌افزار کنتورخوانی گاز برای دستگاه Symbol MC۳۰۰۰، بخشهای جدیدی به سایت شرکت اضافه شده‌اند.

مستندات مربوط به دستگاه و نرم‌افزار کنتورخوانی گاز Symbol MC۳۰۰۰ را می‌توانید در نشانی www.arakara.ir/products/MC۳۰۰۰ ملاحظه کنید. همچنین بخشهای قابلیتها و تغییرات نرم‌افزار را برای نرم‌افزارهای مدیریت کنتورخوانی گاز و نرم‌افزار کنتورخوانی گاز دستگاه Symbol PDT۳۱۰۰ به مطالب سایت اضافه کردیم که به زودی مطالب آن صفحات را تکمیل‌تر خواهیم کرد.