گردش در سایت


پایگاه اطلاع رسانی شرکت گاز استان مرکزی - www.nigc-mpgc.ir

پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت گاز استان مرکزی دربردارنده اطلاعات مستند و نسبتاً جامعی راجع به روند جایگزینی سیستم جدید کنتورخوانی گاز (که نرم‌افزار نهایی آن توسط شرکت فنی و مهندسی فن‌آوران داده‌افزار کارا طراحی و پیاده‌سازی شده است) در آن شرکت است.

بد نیست در صورتی که به این موضوع علاقمندید نگاهی به مطالب زیر که به ترتیب تاریخ ارائه از طریق این پایگاه مرتب شده‌اند بیندازید:

۳ خرداد ۱۳۸۳: جلسه رؤسای خدمات کامپیوتر شرکتهای گاز استانی (مقالات و گزارشات)

۲۱ شهریور ۱۳۸۳: مروری بر ویژگیهای سیستم مکانیزه کنتورخوانی بارکدی (مقالات و گزارشات)

۲۹ مهر ۱۳۸۳: برنامه چاپ برچسب بارکدی کنتور گاز (مقالات و گزارشات)

۴ آذر ۱۳۸۳: برگزاری دوره آموزشی کنتورخوانی بارکدی (اخبار)

۱۶ آذر ۱۳۸۳: اولین دوره کنتورخوانی بارکدی در محلات (اخبار)

۱۶ آذر ۱۳۸۳: طرح نصب برچسب بر درب منازل (اخبار)

۱۱ بهمن ۱۳۸۳: تغییر سیستم کنتورخوانی ناحیه مهاجران (اخبار)

۲۳ فروردین ۱۳۸۴: بازدید از شرکت گاز استان آذربایجان غربی (اخبار)

۲۴ فروردین ۱۳۸۴: گزارش بازدید از شرکت گاز آذربایجان غربی (مقالات و گزارشات)

۳ اردیبهشت ۱۳۸۴: تغییر سیستم کنتورخوانی ناحیه مهاجران (اخبار)

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴: جلسه بررسی کنتورخوانی بارکدی (اخبار)

۱ تیر ۱۳۸۴: گزارش توسعه سیستم کنتور خوانی بارکدی (مقالات و گزارشات)

۱۵ شهریور ۱۳۸۴: روند تغییر سیستم کنتورخوانی (اخبار)

۱ آذر ۱۳۸۴: استفاده از سیستم جدید کنتورخوانی در ناحیه اراک (اخبار)