گردش در سایت


لوگوی شرکتهای آب و فاضلاب : از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم

سازمان آب و فاضلاب استان مرکزی نیز همچون شرکت گاز استان مرکزی مدتیست سیستم کنتورخوانی خود را با دستگاههای Symbol PDT ۳۱۰۰ تجهیز نموده است و علاوه بر آن تصمیم به استفاده از شیوه کنتورخوانی بارکدی به عنوان راه‌حلی جهت اطمینان‌بخشی نتایج حاصل از کنتورخوانی دارد.

چند وقت پیش جلسه‌ای در محل واحد انفورماتیک آن شرکت و با حضور آقای مهندس صادقی رئیس واحد انفورماتیک، آقای مهندس سجادی‌فر رئیس گروه نظارت و بهبود خدمات مشترکین و یکی دیگر از کارشناسان آن شرکت داشتیم و در آن ضمن ارائه دموی نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا تواناییهای فن‌آوران داده‌افزار کارا را در زمینه تولید نرم‌افزار برای سیستمهای جمع‌آوری اطلاعات تشریح نمودیم. در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی قبلاً شرکت دیگری اقدام به تولید نرم‌افزار نموده است. اما با توجه به تجربه شرکت گاز استان مرکزی (که قبل از ما شرکت دیگری در آنجا کار کرده بود اما نتیجه فعالیت آن شرکت رضایت بخش نبود) و دید مثبت موجود در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی امید داریم به زودی دامنه کار نرم‌افزارهای کنتورخوانی خود را به حوزه نیازهای شرکتهای آب و فاضلاب (و برق طی مذاکرات دیگری که شرح آن به زودی ارائه خواهد شد) گسترش دهیم.