گردش در سایت


پس از آن که برچسبهای بارکدی و بدون بارکد برای نصب روی کنتورهای گاز آماده شد لازم است نیروهای مأمور این کار به درب منازل مراجعه کنند و آنها را نصب کنند. اما جهت انجام بدون اشتباه این کار لازم است فهرست مشترکین به همراه مشخصاتی همچون شماره اشتراک، کد آدرس، نام و نام خانوادگی و نشانی آنها در اختیار این افراد قرار گیرد. به این منظور در نرم افزار چاپ برچسب بارکدی کنتور گاز گزارشی شامل این مشخصات طراحی شده و کاربر می‌تواند با علامت زدن ابتدا و انتهای فهرست مورد نظر خود و انتخاب گزینه چاپ فهرست از منوی اطلاعات مشترکین این فهرست را چاپ بگیرد. (عکسها: پنجره چاپ فهرست و پیش نمایش چاپ

در همین زمینه: نرم افزار چاپ برچسب بارکدی کنتور گاز کارا