گردش در سایت


راه‌اندازی یک سایت اینترنتی برای یک سازمان اگر فقط به منظور رفع تکلیف نباشد می‌تواند باعث ایجاد یک کانال ارتباطی و کاری جدید برای سازمانها شود، به این معنا که مراجعین آن سازمان خواهند توانست بدون مراجعه به محل سازمان اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورند یا حداقل زمانی که در موارد غیرقابل اجتناب به محل سازمان مراجعه می‌کنند از آنجا که قبلاً راجع به روند کاری مرتبط با خود اطلاعات کافی کسب کرده‌اند معطلی کمتری خواهند داشت و هزینه کاری کمتری برای آن سازمان ایجاد خواهند کرد.

از جانب دیگر سایت اینترنتی می‌تواند یک رسانه ارزانقمیت و مؤثر برای سازمانها باشد. مؤثر از این جهت که مستقیماً افرادی را مخاطب قرار خواهد داد که به لحاظ درگیر بودن با روند کاری آن سازمان به کانالهای ارتباطی سازمان مراجعه می‌کنند. این قابلیت می‌تواند بدون نیاز به حمایت رسانه‌های برون سازمانی انعکاس دهنده موفقیتهای آن سازمان باشد یا در پررنگ‌تر نشان دادن آنها نقش ایفا کند. همچنین در مواردی که نیاز است در مورد ابهامات به وجود آمده اطلاع‌رسانی صورت گیرد می‌تواند سریع‌ترین راه رفع ابهامات به شمار آید و از سوء تفاهمات بعدی زودتر جلوگیری کند.

جایگاه اینترنتی قدرت و نفوذ سازمانها را از محدوده جغرافیایی خود فراتر می‌برد و به آنها امکان می‌دهد که با استفاده از فضای ایجاد شده با دید بازتری تصمیم بگیرند و تصمیمات و نوآوریهای خود را در محدوده‌ای فراتر از محدوده جغرافیایی و سازمانهای بالادستی خود مطرح سازند.