گردش در سایت


اتخاذ تصمیمات محدودکننده و آزاردهنده در طراحی وب به نفع سایت اینترنتی شما نیست. مطمئن باشید به هیچ وجه نمی‌توانید بازدیدکننده را مجبور کنید در سایت شما بیشتر بماند. این که پیوندهای سایت شما در پنجره‌های جدید باز شوند اصلاً خوشایند بسیاری از بازدیدکنندگان نیست، مخصوصاً این که بسیاری از آنان از مرورگرهای جدیدی استفاده می‌کنند که در آنها امکان بازکردن پیوندها در پنجره‌ها یا نماهای جدید از طریق یک میانبر موسی یا موسی-صفحه‌کلیدی در اختیار قرار گرفته است. محدود کردن کلیک راست نیز به هیچ وجه راه مطمئنی برای جلوگیری از سرقت داشته‌های شما نیست. اگر نگران استفاده مجدد از آنها هستید بهتر است آنها را منتشر نکنید! چرا که به‌اشتراک‌گذاری و نقل مجدد مطالب از جمله خصوصیات محتوای اینترنتی است. ضمن آن که اتخاذ تصمیمات اینچنینی می‌تواند بازدیدکننده را از دسترسی به امکاناتی که ممکن است برای درست و یا به شکل دلخواه دیدن سایت شما به آنها نیاز داشته باشد محروم کند. به یاد داشته باشید اگر منظور شما از آنلاین کردن محتوایتان جذب مخاطب است ایجاد هر گونه دافعه هر چند مفید در نهایت به ضرر شماست.