گردش در سایت


در یک دوره‌ی آموزشی کوتاه مدت که در تاریخ هفتم تیرماه هشتاد و پنج به سفارش شرکت گاز استان مرکزی و در محل سالن کنفرانس اداره‌ی گاز ناحیه‌ی اراک این شرکت برگزار گردید کاربران نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا در این شرکت با قابلیتهای جدید این نرم‌افزار آشنا شدند. در این دوره که متصدیان عملیات کنتورخوانی از تمامی نواحی گازرسانی استان مرکزی در آن شرکت کرده بودند تلاش گردید تا ضمن بازآموزی پیشنیازهای کار با این مجموعه‌ی نرم‌افزاری قابلیتهای جدیدی که با ورود دستگاه جدید Symbol MC۳۰۰۰ به سیستم جمع‌آوری اطلاعات کنتور اضافه می‌گردد آموزش داده شود.

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار کنتورخوانی گاز
برگزاری دوره آموزشی نرم افزار کنتورخوانی گاز